Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur (J.J.Rousseau)
Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir. (T.S. Eliot)
Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. (Nâimâ)
Tarih, muazzam bir erken uyarı sistemidir. (Norman Coisins)
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. (Atatürk)
Tarih ... milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. (Voltaire)
Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur. (İlber Ortaylı)
Her tarih zamanının çocuğudur; dahası, tarih yoktur, tarihçiler vardır. (Lucien Febvre)
Tarihçiler, hiç kimsenin kendilerine sormadığı soruları cevaplayıp duran sağır insanlar gibidirler. (Tolstoy)
İlim, külli'yi, Tarih, cüzi'yi, San'at da mümkün'ü bildirir. (Aristoteles)
Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur. (İlber Ortaylı)
Tarih kâinâtın vicdanıdır. (Ömer Hayyam)
Tarih ... milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. (Voltaire)
Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. (F.Calloge)
Tarih kâinâtın vicdanıdır. (Ömer Hayyam)
Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. (Cevdet Paşa)
Dünyanın tarihi, özgürlük bilincinin gelişmesinden başka bir şey değildir. (Hegel)
Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. (Cevdet Paşa)

Başa Dön