İş Olanakları

Tarih Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

-Akademisyen

-Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane, Genel Kurmay Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı v.b.) uzman ve uzman yardımcısı

-MEB’e bağlı okullarda Tarih Öğretmeni

-Son yıllarda giderek büyüyen ve tarihi dizilere, kitaplara ilginin arttığı medya ve basın sektöründe danışman, senaryo yazarlığı ve editörlük

-Kent müzeleri, özel kütüphane, müze ve arşivlerde uzman

olarak çalışma olanağına sahiptirler.


Başa Dön